• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
SCHRON KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ

Oferta dla szkół

Dla wycieczek szkolnych przygotowaliśmy specjalny program zwiedzania – nauki połączonej z czynnym odpoczynkiem. Oferta została przygotowana w taki sposób, aby wizyta w Schronie Kierowania Obroną Cywilną dopasowana była do potrzeb różnych grup wiekowych uczniów – od podstawówki po młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Ważną część naszej oferty stanowią Lekcje Muzealne, prowadzone w oparciu o nasze zbiory, a także kadry naszego Stowarzyszenia.


Proponowane scenariusze

Klasy IV-VI

„Bezpieczni w domu, na podwórku i w szkole”

Celem zajęć jest poszerzenie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania w przypadku powstania niebezpieczeństwa. Dzieci uzyskują informacje na temat czynności charakterystycznych na wybranych stanowiskach pracy – m.in. radiotelegrafisty, telefonisty, pracownika OC. Uczestnicy zdobywać będą praktyczną wiedzę – m.in. umiejętności zakładania maski przeciwgazowej, opatrunku osobistego.

 

Gimnazja

„Historia najlepszą nauczycielką życia”

Celem lekcji jest nakłonienie uczestników do wspólnej dyskusji na temat historycznego, współczesnego i przyszłego stanu bezpieczeństwa w Polsce. Prowadzący przybliży uczniom kilka faktów na temat wydarzeń historycznych i porówna je z czasami współczesnymi. Prezentowane treści potwierdzenie znajdą w szerokim wachlarzu wykorzystanych w trakcie lekcji map, zdjęć, filmów, etc.

 

Szkoły ponadgimnazjalne

„PRL a dzisiejsza Polska”

Lekcja skierowana jest przede wszystkim do uczniów klas maturalnych. Prowadzący omawia główne konflikty na arenie międzynarodowej w okresie zimnej wojny i dąży do ukazania różnic i podobieństw między czasami PRL a dzisiejszej RP ze szczególnym uwzględnieniem przemian geopolitycznych na przestrzeni ostatnich 70 lat.
Ponadto dla zainteresowanych nauka zakładania maski przeciwgazowej i ubrania ochronnego typu OP 1.
Wszystkie lekcje oparte są na prezentacji zdjęć, filmów o charakterze edukacyjnym w połączeniu ze zwiedzaniem schronu.

 

Informacje dodatkowe dot. Lekcji Muzealnych

  1. Czas trwania lekcji wynosi do 60 min.
  2. Optymalna wielkość grupy, w której prowadzona jest lekcja wynosi 15 - 25 osób.

 

Prosimy o wcześniejszą rezerwację telefoniczną pod numerem 509 669 953 - Mirosław Majkowski


Cennik

5 zł od osoby
Opiekunowie grupy - wejście bezpłatne

Do góry