• slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
SCHRON KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ

Regulamin

 1. Organizatorem zwiedzania jest Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K.
 2. Schron czynny codziennie od maja (po uprzednim ogłoszeniu) do września.
 3. Zwiedzanie odbywa się w zorganizowanych grupach pod opieką przewodnika o wyznaczonych godzinach.
 4. Wejścia tylko o pełnych godzinach. Pierwsze o godzinie 10:00, ostatnie o godzinie 16:00. Zwiedzanie trwa około 55 minut.
 5. Ilość biletów na poszczególne godziny ograniczona do 20 sztuk.
 6. Wejście do SKOC odbywa się przez metalowe drzwi wejściowe zlokalizowane w pobliżu sali gimnastycznej szkoły, 15 metrów od bramy wjazdowej. Zbiórka na schodach przed wejściem do schronu 5 minut przed wyznaczoną godziną zwiedzania. Grupy zorganizowane liczące ponad 20 osób zwiedzać będą schron wymiennie w dwóch turach przy czym jedna zwiedzać będzie wnętrze, a druga w tym czasie oglądać film edukacyjny.
 7. Zakup biletów indywidualnych i grupowych odbywa się u przewodnika przed rozpoczęciem zwiedzania. Bilety można rezerwować telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.
 8. Wszystkie zakupione bilety należy zachować do kontroli w obiekcie, na zwiedzanie którego bilet obowiązuje.
 9. W obiektach panuje absolutny zakaz używania otwartego ognia, nie można wprowadzać zwierząt. Nie ma też miejsc, gdzie można je zostawić, by poczekały na swoich właścicieli.
 10. Trasy są otwarte dla dzieci w każdym wieku. Dzieci do 6 roku życia - wstęp bezpłatny.
 11. Fotografowanie i filmowanie turystyczne na własny użytek jest dozwolone oraz nieodpłatne, fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż niekomercyjne wymaga zgody organizatora zwiedzania lub właściciela obiektu.
 12. Na trasy nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków, zachowujące się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zakłócają porządek zwiedzania lub naruszają ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 13. Podczas zwiedzania należy bezwzględnie stosować się do uwag i zaleceń przewodników oraz pracowników ochrony.
 14. W budynkach występują bariery architektoniczne (schody, progi) będące utrudnieniem dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
Do góry