• slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
SCHRON KIEROWANIA OBRONĄ CYWILNĄ

Schron

Schron Kierowania Obroną Cywilną znajdujący się pod budynkiem Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu wybudowany został wraz ze szkołą w 1966 roku podczas słynnej akcji "1000 szkół na Tysiąclecie Państwa Polskiego". Budowa schronu była następstwem zimnej wojny i zagrożeń jakie ze sobą niosła.

Powierzchnia schronu to 177,98 m2 na którą składa się szereg pomieszczeń technicznych i powierzchni do pracy oraz odpoczynku załogi. Wyposażony we własne źródło zasilania energią w postaci zespołu spalinowo - elektrycznego typ EPZ-ZO-3/400/5 wraz z akumulatorami, zespół hydroforowo-pompowy oraz zespół filtrowentylacyjny RM-200/68. Wyposażony jest też w wyjście awaryjne z podziemnym tunelem umożliwiającym ewakuację w przypadku zburzenia i zagruzowania wyjścia głównego.

Przez członków PSRH X D.O.K. odtworzone zostało pozostałe wyposażenie schronu w postaci sieci łączności przewodowej i radiowej, jego wyposażenia socjalnego i magazynowego. Pamiątki z okresu PRL związane z Obroną Cywilną, Układem Warszawskim wzbogacają wyposażenie schronu, a zastosowanie nowoczesnych form przekazu w postaci dźwięku, obrazu i techniki 3D wzbogacają wrażenia podczas jego zwiedzania.

Przemyskie Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej X D.O.K. jest organizacją typu non-profit, która swoje cele statutowe realizuje organizując widowiska i rekonstrukcje historyczne, a także wystawy i prelekcje.

Od 2016 roku dzięki współpracy z Prezydentem Miasta Przemyśla i dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 14 w Przemyślu udostępniamy do zwiedzania Schron Kierowania Obroną Cywilną zlokalizowany pod budynkiem tejże szkoły.

Zwiedzanie schronu oraz wszelkie inne imprezy towarzyszące Stowarzyszenie realizuje na zasadach odpłatnej działalności pożytku publicznego, w związku z tym wszelkie pobierane od uczestników opłaty są przeznaczane na pokrycie kosztów utrzymania tych obiektów oraz organizacji zwiedzania.

Do góry